top of page
This course has started, but you can book the remaining sessions.

Level 1- Beginner (Part 2)

Monday at 19:40

  • Started May 6
  • 186 euros
  • Burgemeester Loeffplein

Available spots


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

De klant kan een overeenkomst voor een open groepstaalcursus annuleren door Ole! Spanish Academy minstens twee weken voor de geplande eerste cursusdag schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij annulering tussen twee weken en drie dagen (of 72 uur) voor de eerste cursusdag worden annuleringskosten ter hoogte van 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie dagen (of 72 uur) voor de eerste cursusdag moet het volledige cursusbedrag worden betaald en vindt er geen restitutie plaats. Na aanvang van de taalcursus kan de klant de cursusovereenkomst niet meer annuleren. Indien er onvoldoende deelnemers zijn voor een open groepstaalcursus (minimaal 4 deelnemers), behoudt Ole! Spanish Academy zich het recht voor de overeenkomst te annuleren. In dit geval wordt de overeenkomst als nietig beschouwd. De klant kan kiezen voor een andere cursus of het reeds betaalde bedrag terugvragen.


Contact Details

  • Ole! Spanish Academy 's-Hertogenbosch, Burgemeester Loeffplein, 's-Hertogenbosch, Netherlands

    0031642511450

    adriana@ole-academy.nl


bottom of page